De theorie van alles

Inleiding website

Deze website heeft als doel aan te geven waar het knelpunt ligt om te komen tot een theorie van alles.

Het is immers bekend dat de kwantum theorie niet te verenigen is met de algemene relativiteits theorie van Albert Einstein.

Knelpunt is, naar mijn inzicht, een verkeerde interpretatie van wat nu precies ‘golft’ in de kwantummechanica:

Big bang model with surprising results
De materie contractie voorafgaand aan de oerknal
Unification relativity with quantummechanics

Over quantum mechanica

Graag wil ik het publiek/wetenschap uitleggen wat mijn beweegredenen zijn. Het is niet mijn bedoeling om met vage alternatieve theorieën te komen. Wel is het mijn bedoeling om inzicht te geven in de kwestie van waarom de kwantummechanica niet is te combineren met de RT van Einstein.

The radius of the electron and why there are only left-handed neutrinos
Waarom linksdraaiende neutrino’s
The speed of light
Lichtsnelheid
Energy levels of the hydrogen atom
Waterstof atoom, relativistische energie niveaus

Explanation of the accelerated expansion of the universe

Verklaring versnelde expansie heelal

The evolution of the universe
Overzicht heelal evolutie

On the origin of the universe

Hoe zit het universum in elkaar?

Waterstof molecuul

Atoom model

Alle downloads

Copyrights ® 2022 THEORIEVANALLES *** design SwebS